Halmhattar

Stråhattar och halmhattar från Stetson. För att få svalka,skydd mot solen eller bara för att de är så grymt snygga…

mens traveller hat
Mens trilby halmhatt

stetson my hat

 

Hur länge kan sola – Behövs halmhatt för herr & dam?

Hur länge man kan vara i solen utan att det är farligt för huden beror på flera olika faktorer och är helt personligt. Men lite förenklat kan man säga att det är tre saker som påverkar mest.

  • Plats

Det är solens UV-strålning som är farlig att få för mycket av. Denna är olika stark på olika ställen i världen eftersom ozonlagret som skyddar mot denna strålning är olika tjock på olika platser.

Detta gör att man kan klara av en kortare tid i ett land och längre i ett annat. Detta trots att man upplever solen lika stark på bägge ställena.

  • Ålder

Spädbarn tål överlägset minst sol. Eller för att vara riktigt tydlig – spädbarn tål inte direkt solljus. De ska alltid vara i skuggan och gärna ha på sig en solhatt för att skydda de stunder som barnet är i solljus.

Skinnet är helt enkelt för svagt för att klara av solens starka strålar och ett spädbarn som vistas i direkt solljus kan därför få stora skador. Ju äldre man blir desto mer kan man vara i solen eftersom huden har vant sig.

  • När på dagen

Solen är olika stark olika tider på dygnet. Över lunchtid är den som starkast vilket gör att tiden man kan vara ute blir mer begränsad.

  • Hur känslig man är

Man kan grovt dela in hur känslig man är mot sol i tre grupper. Första gruppen blir alltid röd men aldrig brun. Andra gruppen röd ibland och brun ibland. Den tredje blir alltid brun och aldrig röd. Hur ofta man blir röd går att ha som värdemätare på hur mycket som man tål.

Exempel

I detta exempel har vi ett barn. Barnet bor i Stockholm och är medelkänslig mot sol. Det betyder att barnet ibland blir rött och ibland blir brun. Dessutom är klockan inställd på 14.00 dvs en av de timmar då solen är som starkast. Svenska myndigheten som heter ”Strålskyddsmyndigheten” rekommenderar då att man är ute maximalt 1 timme  i direkt solljus samt 2 timmar skugga. Utöver det kan barnet vara ute näst intill obegränsat i mycket skugga.

Skulle barnet istället varit i San Fransisco är skillnaden stor. Endast 25 minuter rekommenderas att vara i direkt solljus. Ca 50 minuter är acceptabelt i skugga och utöver det kan barnet vara ute i drygt två timmar i mycket skugga. Detta visar att den största faktorn är hur mycket av solens farliga UV-ljus som släpps igenom. Testa själv på denna sida.